راه اندازی آنتی ویروس روی کریو کانکت

چطور آنتی ویروس روی  کریو کانکت را تعمیر یا تنظیم مجدد کنید

kerio-_connect

خلاصه

این مقاله می تواند شما را در فرآیند تعمیر Kerio Connect کمک می کند

تشریح

برای راه اندازی مجدد یا تعمیر آنتی ویروس در کریو کانکت شما باید مراحل زیر را دنبال کنید:

Windows

 • Kerio Connect را متوقف کنید
 • پوشه نصب را پیدا کنید، به طور پیش فرض به این صورت خواهد بود: C:\Program Files\Kerio\MailServer
 • سپس پوشه ‘Sophos’، ‘Avirs’ یا  ‘avserver’ (پوشه ‘Avirs’  یا  ‘avserver’در پوشه  ‘plugins’ قرار دارد، بسته به نسخه Kerio که نصب گرده اید و بسته به نام پوشه است) و  exe (در پوشه plugins ) را حذف کنید
 • سپس برنامه تعمیر نصب را برای نصب کننده Kerio Connect اجرا کنید (شما نیاز خواهید داشت تا یک کپی از نصب Kerio Connect را دانلود کنید )
 • سپس Kerio Connect را فعال کنید.

Mac

 • Kerio Connect را متوقف کتید
 • پوشه نصب را پیدا کنید، به طور پیش فرض در /usr/local/kerio/mailserver قرار دارد
 • سپس پوشه ‘Sophos’، ‘Avirs’ یا ‘avserver’ را حذف کنید (پوشه ‘Avirs’ یا  ‘avserver’ در پوشه plugins قرار داده شده است، بسته به نسخه Kerio که نصب کرده اید بستگی به نام پوشه خواهد داشت)
 • سپس نصب کننده Kerio Connect را اجرا کنید و گزینه ‘Easy Install’ را انتخاب کنید (شما نیاز به دانلود یک کپی از فایل نصب Kerio Connect از وب سایت خرید کریو خواهید داشت)
 • سپس Kerio Connect را فعال کنید.

Linux

 • Kerio Connect را متوقف کنید
 • پوشه نصب را پیدا کنید، به طور پیش فرض در /opt/kerio/mailserver قرار دارد
 • سپس پوشه ‘Sophos’، پوشه ‘Avirs’ یا ‘avserver’ (پوشه ‘Avirs’ یا  ‘avserver’ درون پوشه plugins قرار دارد، بسته به نسخه Kerio که نصب کرده اید بستگی به نام پوشه دارد)
 • سپس نصب کننده Kerio Connect را اجرا کنید (شما نیاز خواهید داشت تا یک کپی از فایل نصب Kerio Connect را از وب سایت Kerio دانلود کنید)
 • Kerio Connect را فعال کنید

نرم افزار برنامه

برای نرم افزار برنامه Kerio Connect از سرویس کریو نیاز به نصب جدید دارید. باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 • یک نسخه پشتیبان کامل از Kerio Connect بگیرید
 • یک نسخه جدید از Kerio Connect Appliance را نصب کنید
 • نسخه پشتیبانی را بازیابی کنید

پس از اینکه نصب مجدد تکمیل شد به شما یک آنتی ویروس جدید می دهدو شما نیاز خواهید داشت تا به آدمین وب وارد شوید و آنتی ویروس را به روز رسانی کنید .

این کپی هایی از فایل های نصب Kerio Connect قدیمی را خواهد داشت بنابراین شما نسخه درستی برای چیزی که روی دستگاه خود استفاده می کرده اید را خواهید داشت.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net